top of page
AdobeStock_231703585_edited.png

Witamy w naszej szkole!

Wrona to kameralna szkoła na wrocławskim Biskupinie działająca na zasadzie zorganizowanej edukacji domowej. Obecnie prowadzimy grupę wczesnoszkolną dla dzieci w wieku od 6 lat z rozszerzonym programem nauki angielskiego.

W naszym podejściu do dzieci i edukacji inspiruje nas między innymi ruch szkół demokratycznych, doświadczenia pedagogiczne Jespera Juula, Porozumienie Bez Przemocy (NVC) oraz ruch szkół Montessori, skąd czerpiemy znaczną część naszych metod pracy. Widzimy w dzieciach kompetentnych ludzi i podchodzimy do nich z należnym każdej osobie szacunkiem i uważnością.

Chcemy towarzyszyć naszym podopiecznym we wszechstronnym rozwoju. Dbamy o wyzwania dla intelektu, kodujemy na dywanie, ćwiczymy logiczne i krytyczne myślenie, robimy eksperymenty naukowe, czytamy, liczymy. Jednocześnie uczymy się o tworzeniu dobrych relacji, o naszych potrzebach, emocjach i indywidualnych granicach. Hartujemy ciało, dbamy o ruch i zdrowe odżywianie, słuchamy muzyki, tańczymy, tworzymy, gotujemy, doświadczamy. Na co dzień wspólnie odkrywamy świat i jego bogactwo: przyglądamy się przyrodzie wokół nas, zwiedzamy nasze miasto i rozsiane w nim miejsca kultury, rozmawiamy z dorosłymi o ich zawodach i zainteresowaniach.

Naszym celem jest wspomaganie dzieci w zdobywaniu narzędzi, które pozwolą im przeżywać życie w pełni. Pielęgnujemy:

 • wiarę w swoją bezwzględną wartość i kompetencje 

 • otwartość na świat i apetyt na życie

 • samodzielność i odpowiedzialność za siebie

 • podejmowania inicjatywy i poczucie sprawczości w grupie

 • umiejętność wchodzenia w głębokie relacje z ludźmi

Chcemy, by edukacja była dla dzieci radością i przygodą. Aby to się wydarzyło, po pierwsze potrzebne jest otoczenie dające poczucie bezpieczeństwa. Dzieci z natury chcą się uczyć, tylko nie wszystkie tego samego, nie wszystkie w ten sam sposób i nie pod groźbą uzyskania złej oceny. Każde samodzielne odkrycie, każde dokonanie nagradzane jest przez dziecięcy mózg wyrzutem endorfin, poczuciem sukcesu, wzrostem wiary we własne kompetencje. Tak zdobyta wiedza i umiejętności pozostają z nami trwale. Ta prosta neurodydaktyczna prawda  jest podstawą naszej metody pracy. Uczniowie mogą liczyć na: 

 • indywidualizację celów edukacyjnych - nauczyciel i uczeń wspólnie wyznaczają zadania edukacyjne z uwzględnieniem zainteresowań dziecka

 • swobodę w sposobie realizacji zadań

 • wsparcie w rozwijaniu talentów poprzez projekty indywidualne 

 • atmosferę szacunku i radości odkrywania

 • szczere i bezpośrednie relacje z nauczycielami

 • nieoceniającą postawę nauczycieli i nastawienie na rozwój (growth mindset)

 • zero ocen i sprawdzianów

 • zero prac domowych

Realizujemy podstawę programową.

 

Naszym uczniom zapewniamy opiekę od 7.30 do 17.00.

bottom of page