top of page

kompetencje

Nie chcemy kształcić młodych omnibusów, chcemy wyposażyć naszych uczniów w narzędzia, które pozwolą im przeżywać życie w pełni, w sferze zawodowej i osobistej, w świecie przyszłości, którego kształtu jeszcze nie znamy.

We Wronie stawiamy na rozwijanie kompetencji, które mogą im w tym pomóc:

trening “mięśni” mózgu w zakresie skojarzeń, wnioskowania, szukania rozwiązań, planowania, kodowania

Logiczne myślenie
efektywna komunikacja

nastawienie na słuchanie innych i precyzyjne formułowanie myśli tak, aby język giętki powiedział dokładnie to, co pomyśli głowa

kreatywność

trening śmiałości, by robić rzeczy po swojemu i inaczej;

trening śmiałości, by czerpać z pomysłów innych, łączyć je z tym co już znamy i transformować; nastawienie na twórcze rozwiązanie trudnych sytuacji

czujność wobec napotkanych informacji, sprawdzanie faktów,  odróżnianie faktów od opinii, podważanie pewników, ostrożność w formułowaniu opinii, autorefleksja nad tym, co z naszych poczynań się dla nas sprawdza, a co nie

krytyczne myślenie
współpraca

doświadczenie synergii wspólnego działania i radości bycia częścią zespołu

przestrzeń by o sobie decydować i za siebie odpowiadać, świadomość oddziaływania swoich działań na innych, współodpowiedzialność ludzi za otaczający nas świat

odpowiedzialność

kontakt ze sobą i bycie sobą, tworzenie przestrzeni dla drugiego człowieka i jego odmienności, wyrażanie swoich potrzeb i dostrzeganie potrzeb innych, pozytywne nastawienie do ludzi i docenienie naszej różnorodności

Relacje
Ciekawość i otwartość na świat

to one wiodą nas w nieznane!

Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia.

 

tworzenie i realizacja projektów, dążenie do realizacji swojego pomysłu na siebie

przedsiębiorczość
bottom of page