top of page

       PLAN TYGODNIA         

nasz dzień

Od poniedziałku do czwartku większość czasu spędzamy w szkole. Dzień zaczynamy od bloku EDUkacyjnego, podczas którego realizujemy znaczną część podstawy programowej oraz rozszerzony program z języka angielskiego. Tuż przed południem ruszamy do parku na godzinę swobody, zabaw i ruchu na powietrzu. Po obiedzie grupa wspólnie ćwiczy kodowanie lub wykonuje doświadczenia naukowe. Potem czas na blok ART, czyli zanurzenie w sztuce, muzyce, zajęciach manualnych i twórczych. Po godzinie 15 uczniowie idą na wybrane zajęcia sportowe, lub spędzają resztę dnia na wybranej przez siebie aktywności: pracach plastycznych, czytaniu, słuchaniu audiobooków, grach i rozmowach z przyjaciółmi. 

 

W piątkowe poranki wyruszamy w teren by poznawać Wrocław i jego sekrety. Wyprawa do lasu w  poszukiwaniu botanicznych okazów, wyjście do zoo, Teatru Lalek czy NFM, spotkanie z historykiem sztuki w Pawilonie Czterech Kopuł, a może wizyta u pszczelarza w jego pasiece? W piątkowe poranki wydarzyć się może wiele.
W piątek po południu siadamy razem by porozmawiać o sztuce życia, emocjach, relacjach z innymi i etyce. Podsumowujemy miniony tydzień, a w ostatni piątek miesiąca świętujemy urodziny wszystkich jubilatów miesiąca.

Co to jest blok EDU?

Blok EDU podczas którego realizujemy znaczną część podstawy programowej trwa między 8.30 a 11.30 od poniedziałku do czwartku. Nasza metoda pracy w tym bloku zaczerpnięta jest głównie z metody stosowanej w szkołach montessoriańskich. Jak w praktyce przebiega wtedy nauka?

 

Uczeń: 

 • co tydzień uzgadnia z nauczycielem zakres zadań do wykonania

 • codziennie pracuje z materiałem z zakresu pisania, czytania, języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i wiedzy o świecie (zwanej przez Montessori edukacją kosmiczną)

 • realizuje materiał w wybrany przez siebie sposób, samodzielnie lub z kolegami, we właściwym sobie tempie

 • w trakcie pracy swobodnie porusza się po sali, komunikuje z kolegami i dobiera miejsce, w którym wygodnie mu pracować: na dywanie, przy stoliku indywidualnym, przy stole grupowym czy w fotelu

 • prowadzi dziennik pracy zrealizowanej w podczas tygodnia i pozostawia go do wglądu nauczyciela wraz z wykonanymi zadaniami

 • omawia wyniki pracy z nauczycielem

 • codziennie wychodzi ze szkoły wolny od pracy domowej

 

Nauczyciel:

 • wprowadza nowe tematy podczas codziennych prezentacji grupowych, rozbudza ciekawość dzieci, zachęca do stawiania pytań i samodzielnego znajdowania odpowiedzi

 • co tydzień uzgadnia z każdym uczniem zakres indywidualnych zadań do wykonania, dostosowując zakres materiału do jego zainteresowań i umiejętności

 • wypatruje w każdym dziecku talentów i wspomaga je w ich rozwijaniu 

 • wspiera uczniów w indywidualnej realizacji programu i monitoruje ich postępy

 • pozostawia uczniom przestrzeń na popełnianie błędów, samodzielne ich dostrzeżenie i korektę (błędy są najważniejsze, gdyż z nich najwięcej się uczymy!)

 • wskazuje źródła informacji

 • przygotowuje materiały dydaktyczne, tzw. pomoce Montessori, które umieszcza na półkach w sali do użytku dzieci

 • Zaznajamia dzieci z materiałem na półkach podczas prezentacji

plan roczny

Szkoła działa przez cały rok z wyjątkiem przerw:

 • przerwa świąteczna (24.12.2021 - 1.01.2022)

 • przerwa zimowa w pierwszym tygodniu dolnośląskich ferii (31.01-6.02.2022)

 • przerwa wakacyjna (4-31.07.2022)

bottom of page