top of page

W naszej szkole realizujemy podstawę programową. Nasz autorski program opiera się na czterech filarach: 

Angielski

Znajomość języków otwiera nam wiele drzwi na świat. Nasi uczniowie stykają się z językiem angielskim na co dzień dzięki obecności w klasie nauczyciela anglojęzycznego, który większość dnia zwraca się do uczniów po angielsku, a także prowadzi codzienne formalne lekcje języka.

Przyroda i miasto

Jesteśmy skierowani na świat. W każde piątkowe przedpołudnie wyruszamy na wyprawę, do lasu, ogrodu botanicznego, do teatru, muzeum, na spotkanie z ludźmi, którzy opowiedzą nam o swojej pracy lub pasji. Chcemy uczestniczyć w świecie wokół nas, korzystać z niezwykłych dóbr kultury, chłonąć spokój i harmonię przyrody. Chcemy by dzieci poczuły się nie tylko częścią szkolnej społeczności, ale i obywatelami świata.

Ruch i sport

"W zdrowym ciele zdrowe cielę" - Kulfon

Nasze Wronki codziennie spędzają przynajmniej godzinę na świeżym powietrzu na nieskrępowanej zabawie w Parku Szczytnickim lub nad Odrą. Dzieci mają do dyspozycji salę gimnastyczną, w której ćwiczą samodzielnie, z nauczycielem lub pod kierunkiem trenerów spoza placówki. W ramach czesnego oferujemy zajęcia z kilku dziedzin sportowych, a każde dziecko ma swobodę wyboru w których zajęciach uczestniczy.

Montessori

W zgodzie z filozofią Marii Montessori, wierzymy, że dzieci mają wewnętrzną chęć nauki wypływającą z naturalnej potrzeby zrozumienia swojego otoczenia. Zadaniem edukatorów jest stworzenie im odpowiednich warunków, aby tę potrzebę mogły realizować. 

 

Dzieci nie spędzają całego dnia w ławce, mają swobodę poruszania się i pracy w najwygodniejszej dla siebie pozycji, w fotelu, przy stole, na dywanie. Uczniowie pracują samodzielnie lub z kolegami. W grupie mieszanej wiekowo młodsi mają okazję czerpać z wiedzy i doświadczenia starszych, a starsi uczą się otaczać opieką młodszych. Przestrzeń klasy jest przestronna, pełna półek z ciekawymi materiałami, do których uczniowie mają swobodny dostęp. 

 

Inaczej niż w tradycyjnej szkole, w szkole Montessori nauczyciel jest moderatorem w procesie nauki, w którym inicjatywę przejmuje samo dziecko. Uczeń ma możliwość podejmowania decyzji związanych z własną edukacją, podążania w stronę tematów, które budzą jego zainteresowanie i realizacji zadań we własnym tempie. Dziecko ma poczucie sprawczości i odpowiedzialności za siebie.

 

W klasie jednocześnie jest dwóch nauczycieli. Nastawieni są oni na tworzenie atmosfery akceptacji, szacunku, spokoju i radości odkrywania świata. Nauczyciel nie kontroluje procesu pracy dzieci, nie dyscyplinuje swoją obecnością. Gdy uczeń tego potrzebuje, nauczyciel jest mu wsparciem i przewodnikiem; w pozostałych momentach usuwa się w cień, pozostawiając dziecku przestrzeń do eksploracji, podejmowania wyzwań, poszukiwania rozwiązań, nauki poprzez podejmowanie prób i doskonalenie własnych działań.

bottom of page